Goldfish Headlion

 

จากฟาร์ม ...... ของที่คนไทยเพาะเลี้ยงขึ้นมาเป็นระยะเวลา .......

อายุเฉลี่ย ....... นิสัยร่าเริง กินเก่งมาก ๆๆๆๆๆๆ

 

บลา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Betta 2

฿500.00 ราคาปกติ
฿450.00ราคาขายลด
  • Male

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.