สายพันธุ์ปลาเทวดา (Angelfish)ปลาเทวดา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Angel Fish เป็นปลาสวยงามน้ำจืดที่ได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงกันอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยชื่อที่ไพเราะและเป็นสิริมงคลแล้ว ราคาก็ไม่แพง สามารถจับต้องได้ง่าย ส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยงในตู้กระจก และมีการตกแต่งหินประดับขนาดใหญ่หรือขอนไม้ไว้บริเวณข้างในตู้ปลา จะส่งผลทำให้ปลาเทวดาที่เราเลี้ยงจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม


ย้อนกลับไปในอดีตปลาเทวดามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำโอริโนโก (Amazon and Orinoco River) ในประเทศเวเนซูเอลาและบราซิล ปลาเทวดามักชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีน้ำไหลช้า ๆ และมีพรรณไม้น้ำชุกชุมจำนวนมาก ๆ ซึ่งอาหารสุดโปรดของปลาเทวดานั้นก็คือ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ลูกน้ำ ไรน้ำและแพลงตอนตามโขดหินต่าง ๆ


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับปลาเทวดา

ปลาเทวดาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าค่าความเจือจางของน้ำเปลี่ยนเป็นพิษปลาอาจจะตายได้เลยทันที ในสมัยก่อนจึงนำปลาเทวดาไปใช้เป็นตัวทดสอบก๊าซพิษในอุโมงค์เหมืองแร่ โดยจะหย่อนโถใส่ปลาเทวดาลงไปก่อน แล้วดึงขึ้นมาถ้าปลาตายแสดงว่าในอุโมงค์มีก๊าซพิษจำนวนมากรั่วไหลอยู่ แต่ถ้าปลาไม่ตายแสดงว่าข้างในอุโมงค์ปลอดภัย ทุกคนสามารถลงไปทำงานในเหมืองได้อย่างปลอดภัย


สายพันธุ์ปลาเทวดาพบกันอยู่ประมาณ 9 สายพันธุ์

1. ปลาเทวดาเงิน (Silver Angelfish)


2. ปลาเทวดาดำ (Black Angelfish)


3. ปลาเทวดาลายม้าลาย (Zebra Angelfish)


4. ปลาเทวดาลายหินอ่อน (Marble Angelfish)


5. ปลาเทวดาลายดำครึ่งตัว (Half Black Angelfish)


6. ปลาเทวดาขาว (White or Ghost Angelfish)


7. ปลาเทวดาทอง (Gold Angelfish)


8. ปลาเทวดาลายจุด (Spotted Angelfish)


9. ปลาเทวดาสายพันธุ์อื่น ๆ


ปลาเทวดามีลำตัวแบบแบนข้าง ความกว้างและความยาวของลำตัวมีความยาวเกือบเท่ากัน ครีบหลังและครีบก้นแผ่ขยายออกและค่อนไปทางหาง ครีบท้องมีลักษณะเป็นเส้นยาว ตากลมโต มีปากขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเงินแกมเทาและมีลายดำพาดขวางลำตัว 4-5 แถบ (ตามแต่ลักษณะสายพันธุ์ของปลาเทวดา)


ปลาเทวดาถือว่าเป็นปลาสวยงามน่าเลี้ยงอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะครับที่ผมอยากแนะนำ ราคาค่อนข้างจับต้องได้ไม่แพงเกินไป และเมื่อเลี้ยงจนโตทรงตัวปลาเทวดาก็จะยิ่งสวย ถึงแม้เจ้าปลาเทวดาจะราคาถูก แต่ถ้าได้เจอทรงสวย ๆ รูปร่างดี ๆ ลายแปลก ๆ หายาก ๆ ราคาก็จะยิ่งอัพแพงไปกว่าเดิมอย่างมาก การเลี้ยงปลาเทวดาถ้ายิ่งเลี้ยงรวมกันหลาย ๆ ตัวก็จะยิ่งสวยไปอีกแบบเลยทีเดียว (แนะนำเลี้ยงตู้กระจกนะครับ)ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. White Crane Aquarium

  2. กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.