สายพันธุ์กุ้ง (Shrimp)ทุกคนรู้หรือไม่? กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำตระกูลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีพี่น้องที่รู้จักกันในชื่อ "กุ้ง กั้ง ปู" สัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิดนี้จะได้ยินและคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เพราะทั้งสามชนิดนี้อยู่ในตระกูลของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลย ทั้งสามชนิดอยู่ในไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีชื่อว่า "สัตว์ขาปล้อง (อาร์โธพอด)"


สัตว์ขาปล้อง (อาร์โธพอด) สัตว์น้ำที่รู้จักกันเด่น ๆ เลยก็คือ "กุ้ง กั้ง ปู" นี้แหละครับ แต่ถ้าพูดถึงรายชื่อทั้งหมดก็จะรวมไปถึงสัตว์บกและอีกนานาชนิด แต่เราจะเน้นไปที่สัตว์ขาปล้องที่เป็นสัตว์น้ำเป็นหลัก


คำนิยามของสัตว์ขาปล้อง จะมีขนาดลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ซึ่งสัตว์ขาปล้องบางจำพวกอาจจะมีส่วนหัวและส่วนอกที่เชื่อมต่อกันเป็นส่วนเดียวกันด้วยก็ได้ มีเปลือกแข็งหุ้มบริเวณลำตัวสำหรับทำหน้าที่ป้องกันและช่วยพยุงร่างกายที่อ่อนนิ่มที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกแข็ง


ชั้นคิวติเคิลเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของรูปร่าง ประกอบด้วยสามชั้น คือ...

  • ชั้นผิวนอก (Epicuticle) ชั้นที่บางและมีขี้ผึ้งเคลือบเพื่อป้องกันความชื้น

  • ชั้นนอก (Exocuticle) ประกอบด้วยไคตินและโปรตีนที่ทำให้แข็ง

  • ชั้นใน (Endocuticle) ประกอบด้วยไคตินและโปรตีนที่ไม่ทำให้แข็ง


***ชั้นนอกและชั้นในเรียกรวมกันว่า Procuticle และที่สำคัญคือ ช่วยพยุงให้ร่างกายของพวกสัตว์ขาปล้องมีรูปร่างที่แน่นอน***


กุ้งเป็นสัตว์น้ำหายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ 8 ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา มีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ตามพื้นน้ำหรือในซอกมืด ๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน


กุ้งกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น กินกุ้งด้วยกันเอง กินลูกปลา กินไส้เดือน กินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงเศษข้าว เศษเนื้อมะพร้าวตลอดจนเศษซากสัตว์ที่ตายแล้ว


สายพันธุ์ที่พบเจอ ณ ปัจจุบันในประเทศไทย

1. กุ้งกุลาดำ / กุ้งม้าลาย


2. กุ้งก้ามกราม / กุ้งก้ามคราม


3. กุ้งเครย์ฟิช / กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด


4. กุ้งแชบ๊วย


4.1) กุ้งแชบ๊วยหางเขียว 4.2) กุ้งแชบ๊วยหางแดง


5. กุ้งดีดขัน / กุ้งกระเตาะ


6. กุ้งหิน


7. กุ้งรู


8. กุ้งขาว


9. กุ้งมังกร / กุ้งหัวโขน / กุ้งหนามใหญ่


10. กุ้งฝอย


11. กุ้งตะเข็บ


12. กุ้งตะกาดขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.th.wikipedia.org

  2. www.boxoffish.com

  3. www.arda.or.th

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.