สายพันธุ์ปลามังกร (Arowana)

อัพเดตเมื่อ: ก.ย. 30ปลามังกรเป็นปลาน้ำจืดตระกูลปลากินเนื้อชนิดหนึ่ง ปลามังกรจะชอบกินสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ เช่น แมลงสาบ ตะขาบ จิ้งจก ปลาขนาดเล็กเป็นอย่างมาก และมีนิสัยที่ดุร้าย ในบางสถานที่จะเรียกปลาชนิดนี้ว่า “ปลาตะพัด” ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ปลากรือซอ” ปลาชนิดนี้มีมากในแถบอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทยตอนล่าง ซึ่งพบในลำธารแม่น้ำสายบุรี โดยเฉพาะที่บึงน้ำใสตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดปลามังกรแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง ลักษณะปลามังกรจะมีรูปร่างยาว เรียว ตัวแบน ๆ คล้ายปลากระบอก มีผู้พบเห็นปลามังกรขนาดโตเต็มวัยที่ความยาวประมาณ 2 ฟุตกว่า ลำตัวกว้างประมาณ 10 นิ้ว ปลามังกรเป็นปลาที่มีอายุยืนมาก ในการขยายพันธุ์ของปลามังกรจะวางไข่ปีละประมาณ 1 ครั้ง/ปี ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน และจะฟักจากไข่เป็นตัวอ่อนขนาด 1 นิ้ว ประมาณเดือนตุลาคม ปลามังกรเป็นปลาที่ชอบเล่นแสงไฟ ดังนั้นในการจับปลามังกรจะมีการใช้แสงไฟล่อให้ปลามังกรออกมาเล่นแสงไฟ และจะใช้สวิงดักจับปลามังกรทันที ปลามังกรมีสีสันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดและสายพันธุ์ของมัน


ถิ่นกำเนิดปลามังกร :


ปลามังกร / ปลาอะโรวาน่าหรือปลาตะพัดแล้วแต่ตามสถานที่จะเรียกกัน จะเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Osteoglossidae(ออสทีโอกลอสซิดี้) ปลาในตระกูลนี้หากจัดแบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเขตภูมิภาคที่พบ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของสากลจะแบ่งออกเป็น 4 สกุล(Genus) และมี 7 ชนิด(Species) คือ...


  • สกุล : ทวีปเอเซีย = มีทั้งหมด 1 ชนิด(แบ่งได้ 4 สายพันธุ์)

  • สกุล : ทวีปออสเตรเลีย = มีทั้งหมด 2 ชนิด

  • สกุล : ทวีปอัฟริกา = มีทั้งหมด 1 ชนิด

  • สกุล : ทวีปอเมริกาใต้ = มีทั้งหมด 3 ชนิด


ทวีปเอเซีย - Asian Arowana

1. Malayan Bonytongue (ทองมาเลเซีย)


2. Super Red Arowana (มังกรแดง)


3. Red Tail Golden Arowana (ทองอินโด)


4. Green Arowana (อโรวาน่าเขียว)


ทวีปออสเตรเลีย - Australian Arowana

1. Australian Pearl Arowana


2. Australian Spot Arowana


ทวีปอัฟริกา - African Arowana

1. African Arowana


ทวีปอเมริกาใต้ - South America Arowana

1. Silver Arowana


2. Black Arowana


3. Arapaima Gigas


สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่

1. Golden Red Arowana


2. Hiback Arowana


3. Indo Green Arowana


4. Tong Yan Arowana


5. ปลามังกรทองอ่อน


6. Yellow Tail Arowana


7. Super Red Arowana Grade B (Banja Red)


8. King Arowana


9. Albino Arowana


10. Platinum Arowana


11. Snow Arowana


12. Mutant Arowana


ในปัจจุบันปลามังกรเป็นที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปลาที่สวยงาม บุคลิกดูสง่างาม มีความน่าเกรงขาม และยังมีความเชื่อตามศาตร์ตำราฮวงจุ้ยว่าด้วยเรื่องของปลาที่เลี้ยงเพื่อเสริมโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในลาภยศ และเงินทอง และยังส่งเสริมทางด้านการค้าและธุรกิจต่างให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งชื่อที่ขึ้นต้นว่า "มังกร" ยังไปพ้องกับสัตว์ที่คนจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ เป็นตัวแทนแห่งพละพลัง อำนาจและบารมี ช่วยปัดเป่าขจัดอุปสรรคและความชั่วร้ายต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไปขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.aro4u.com

  2. www.xn----uwfr2f5aoj2hg.blogspot.com

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.