สายพันธุ์เต่าน้ำหรือเต่าน้ำจืด (Terrapin)

อัพเดตเมื่อ: ก.ย. 30เต่าน้ำ & เต่าน้ำจืด (Terrapin) ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำจืด จะขึ้นบกมาเมื่อต้องการวางไข่หรืออาบแดดบ้างในบางครั้งเท่านั้น มีกระดองเรียบค่อนข้างแบน นูนต่ำและมีน้ำหนักเบากว่าเต่าบกเพื่อช่วยในการลอยตัวเวลาอยู่ในน้ำ ขาไม่มีเกล็ด ผิวหนังชุ่มชื้นและค่อนข้างยืดหยุ่น เท้าแบนและมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า มีเล็บขนาดเล็กเพื่อใช้ในการว่ายน้ำ กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ บางชนิดกินพืชน้ำเป็นอาหารด้วย


เต่าจัดอยู่ในอันดับ Testudneis และจัดอยู่จำพวกสัตว์เลือดเย็น ในชั้นสัตว์เลื้ยคลานเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปีซึ่งเต่านั้นถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่า "กระดอง" ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสามารถหดหัว ขา และหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่เต่าบางชนิดก็ไม่อาจจะทำได้ เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคม ใช้ขบกัดอาหารแทนฟัน


โดยมากแล้ว "เต่า" เป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ช้า อาศัยและใช้ช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ำ ซึ่งมีอาศัยทั้งน้ำจืด และทะเล แต่เต่าบางจำพวกก็ไม่ต้องอาศัยน้ำเลย เรียกว่า "เต่าบก(Testudinidae)" ซึ่งเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ "เต่ายักษ์กาลาปากอส(Geochelone Nigra)" ที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปากอส ในเอกวาดอร์(มีทั้งหมด 15 ชนิดย่อย) ในขณะที่เต่าน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ "เต่าอัลลิเกเตอร์(Macrochelys Temminckii)" อาศัยอยู่ตามหนองน้ำในทวีปอเมริกาเหนือ


เต่าน้ำ & เต่าน้ำจืดมีทั้งหมด 13 ชนิด

1. เต่าปูลู (Siamese Big-headed Terrapin)


1.1) เต่าปูลูเหนือ / เต่าปูลูจีน Megacephalum = พบในจีน

1.2) เต่าปูลู Pequense = พบในพม่า ,ไทย

1.3) เต่าปูลู Shiui = พบที่เวียดนามเหนือ ,กัมพูชา ,ลาว


2. เต่ากระอาน (Salt-water Terrapin / Four-toed Terrapin)


3. เต่าลายตีนเป็ด (Painted Batagur Terrapin)


4. เต่าหับ (Asia Box Terrapin)


4.1) เต่าหับ Lineata = พบในพม่า

4.2) เต่าหับ Amboinensis = พบในอินโดนีเซีย ,ซูลาเวสี

4.3) เต่าหับ Couro = พบในสุมาตรา ,ชวา ,บาหลี

4.4) เต่าหับ Kamaroma = พบในไทย ,มาเลเซีย


5. เต่าจัน (Keel Backed Terrapin)


6. เต่าใบไม้ / เต่าแดง (Asian Leaf Terrapin)


7. เต่าหวาย (Orange-headed Temple Terrapin)


8. เต่าจักร (Spiny Terrapin)


9. เต่าดำน้ำจืด (Black-water Terrapin)


10. เต่าทับทิม (Purple-bellied Terrapin / Spotted-shelled Terrapin)


11. เต่านา (Malayan Snail-eating Terrapin)


12. เต่าแก้มแดง / เต่าญี่ปุ่น (Red-eared Slider Terrapin)


13. เต่าบัว (Yellow-headed Temple Terrapin)


ในปัจจุบันเต่าแต่ละสายพันธุ์เริ่มมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ เกิดจากปัญหาหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และยังรวมถึงการที่มนุษย์ได้หันมาบริโภคเนื้อเต่ากันมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณเต่าในปัจจุบันนั้นมีจำนวนที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.greenpeace.org

  2. www.th.wikipedia.org

  3. www.fisheries.go.th

  4. www.pinterest.com

  5. www.stock.adobe.com

  6. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.