"สัตว์ป่าสงวน 5 ชนิด" สัตว์สงวนที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลัก

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5เคยสงสัยกันไหมครับว่า? สัตว์ป่าคุ้มครองกับสัตว์ป่าสงวนต่างกันยังไง แล้วทำไมถึงแตกต่างกัน ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยมานานมาก จนผมได้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับความหมายของทั้ง 2 ความหมายนี้


สัตว์ป่าสงวน คือ สัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ ย้ำนะครับ!! กำลังจะสูญพันธุ์มีทั้งหมด 19 ชนิด(เป็นสัตว์น้ำเพียง 5 ชนิดเท่านั้น) ซึ่งในข้อกฏหมายนั้นได้บอกไว้ว่า “ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด” ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ เว้นแต่จะกระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นกรณีพิเศษ


สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2535 ในความหมายของคำว่า “สัตว์ป่าคุ้มครอง” เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่าหรือพยายามล่า ,ห้ามค้า ,ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น สัตว์ป่าคุ้มครองในปัจจุบันมีทั้งหมด 1,303 ชนิด(เป็นสัตว์น้ำเพียง 82 ชนิด)


สัตว์ป่าสงวนจำพวกปลา

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale)


สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

1. เต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle)


สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1. พะยูน (Dugong)


2. วาฬโอมูระ (Omura’s Whale)


3. ฉลามวาฬ (Whale Shark)


ณ ปัจจุบันสัตว์ป่าในประเทศไทยได้มีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์คุ้มครอง ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันให้มากยิ่งขึ้น การที่ธรรมชาตินั้นได้ถูกทำลายหรือลดจำนวนลงไปเรื่อย ๆ จะส่งผลทำให้สัตว์ป่าต่าง ๆ ได้สูญพันธุ์หมดไปตามธรรมชาติ สัตว์ป่าที่สวยงามเหล่านั้นก็จะไม่มีอยู่คู่เมืองไทยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จะเหลือเพียงแต่ชื่อให้เป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียว ช่วยกันหันมาดูแลรักษาธรรชาติให้มากยิ่งขึ้นกันเถอะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.posttoday.com

  2. www.springnews.co.th

  3. www.thainews.prd.go.th

  4. www.pinterest.com

  5. www.stock.adobe.com

  6. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.