สัตว์น้ำคุ้มครอง (จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5สัตว์ป่าจำพวกสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้ถูกกำหนดเป็นกฏกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(พ.ศ 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองในส่วนที่เป็นสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมไว้จำนวน 25 ชนิด


การควบคุม :


ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ,ครอบครอง ,ทำการค้า ,เพาะพันธุ์ ,นำเข้าหรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวง


บทกำหนดโทษ :

ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


สัตว์น้ำคุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีทั้งหมด 25 ชนิด

1. โลมากระโดด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenella Longirostris)


2. โลมาแถบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenella Coeruleoalba)


3. โลมาธรรมดา (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delphinus Delphis)


4. โลมาปากขวด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tursiops Aduncus)


5. โลมาฟราเซอร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagenodelphis Hosei)


6. โลมาฟันห่าง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Steno Bredanensis)


7. โลมาลายจุด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenella Attenuate)


8. โลมาหลังโหนก (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sousa Chinensis)


9. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neophocaena Phocaenoides)


10. โลมาอิรวดี (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orcaella Brevirostris)


11. โลมาริชโซส์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grampus Griseus)


12. วาฬคูเวียร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziphius Cavirostris)


13. วาฬนำร่องครีบสั้น (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Globicephala Macrorhynchus)


14. วาฬบรูด้า (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balaenoptera Edeni)


15. วาฬเพชฌฆาต (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orcinus Orca)


16. วาฬเพชฌฆาตดำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudorca Crassidens)


17. วาฬเพชฌฆาตเล็ก (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Feresa Attenuate)


18. วาฬฟันสองซี่ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesoplodon Ginkgodens)


19. วาฬฟิน (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balaenoptera Physaius)


20. วาฬหัวแตงโม (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peponocephala Electra)


21. วาฬหัวทุย (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Physeter Macrocepalus)


22. วาฬสเปอร์มแคระ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kogia Simus)


23. วาฬหัวทุยเล็ก (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kogia Breviceps)


24. วาฬแกลบครีบดำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balaenoptera Borealis)


25. วาฬแกลบมิงค์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balaenoptera Acutorostrata)


มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองกันนะครับ สัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภทและทุกสายพันธุ์จะได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปให้นานแสนนาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป สัตว์ป่าคุ้มครองของเมืองไทยเราสวย ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ น่าศึกษาหาความรู้ทุกสายพันธุ์เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.gotoknow.org

  2. www.fisheries.go.th

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.