สัตว์น้ำคุ้มครอง (จำพวกปลา)

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 5สัตว์ป่าจำพวกปลาที่ได้ถูกกำหนดเป็นกฏกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีกฏกระทรวงกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(พ.ศ 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองในส่วนที่เป็นสัตว์น้ำจำพวกปลาไว้จำนวน 14 ชนิด


การควบคุม :


ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ,ครอบครอง ,ค้าขาย ,เพาะพันธุ์ ,นำเข้าหรือส่งออกโดยมิได้รับอนุญาตจากกระทรวง


บทกำหนดโทษ :


ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


สัตว์น้ำคุ้มครองจำพวกปลามีทั้งหมด 14 ชนิด

1. ปลาตะพัดหรืออโรวาน่า (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scleropages Formosus)


2. ปลาติดหินหรือค้างคาว (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreoglantis Siamensis)


3. ปลาเสือตอหรือเสือหรือลาด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datnioides Microlepis)


4. ปลาหมูอารีย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia Sidthimunkii)


5. ปลาจาดถ้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poropuntius Speleops)


6. ปลาฉลามวาฬ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhincodon Typus)


7. ปลาพลวงถ้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neolissochilus Subterraneus)


8. ปลาผีเสื้อถ้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptotora Thamicola)


9. ปลาค้อถ้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nemacheilus Troglocataractus)


10. ปลาค้อตาบอด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schistura Oedipus)


11. ปลาค้อจารุธานินธร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schistura Jaruthanini)


12. ปลาค้อถ้ำพระวังแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schistura Spiesi)


13. ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schistura Deansmarti)


14. ปลาชะโอนถ้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocryptis Buccata)


มาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองกันนะครับ สัตว์ป่าคุ้มครองทุกประเภทและทุกสายพันธุ์จะได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปให้นานแสนนาน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อไป สัตว์ป่าคุ้มครองของเมืองไทยเราสวย ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ น่าศึกษาหาความรู้ทุกสายพันธุ์เลย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

  1. www.fisheries.go.th

  2. www.th.wikipedia.org

  3. www.pinterest.com

  4. www.stock.adobe.com

  5. www.pexels.com

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.