อาหารปลามีกี่ประเภท?

อัพเดตเมื่อ: ก.ย. 30อาหารเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คนและสัตว์ทุกชนิดมีความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวันกันทุกคน โดยอาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์จะช่วยให้สัตว์นั้นมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ดี สมบูรณ์และแข็งแรง


ในปัจจุบันอาหารสัตว์น้ำถือได้ว่ามีการพัฒนาและมีความสำคัญทางด้านธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาหารปลาสวยงามจะมีความหลากหลายมากกว่าอาหารสัตว์น้ำประเภทอื่น เพราะลักษณะการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่แคบ ๆ สภาพแวดล้อมไม่เหมือนธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย


การขาดสารอาหารบางส่วนจากธรรมชาติ ส่งผลให้ปลาสวยงามได้รับสารสารอาหารต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สารอาหารที่ปลาสวยงามต้องการหลัก ๆ จำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดตร ส่วนสารอาหารรองจำพวกเกลือแร่และวิตามิน รวมถึงไฟเบอร์ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ขนาดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับตัวปลาแต่ละสายพันธุ์ในการกินอาหารนั้นด้วย


อาหารสัตว์น้ำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 1. อาหารสำเร็จรูป

 2. อาหารธรรมชาติ (อาหารที่เกิดจากธรรมชาติ)


1. อาหารสำเร็จรูป


ชนิดของอาหารสำเร็จรูปของปลาสวยงามมีจำหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ 3 ประเภท


 • อาหารเม็ดแบบจมน้ำ

อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับปลาสวยงามที่หากินอาหารตามพื้นก้นตู้ เช่น ปลาหมู ,ปลาปล้องอ้อย ฯลฯ เป็นต้น ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เพราะปลากินไม่ทัน ทำให้อาหารที่เหลือจะตกค้างทั้งหมด


 • อาหารเม็ดแบบลอยน้ำ

อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับปลาทุกประเภท มักมีคุณสมบัติลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง (แล้วแต่ยี่ห้ออาหาร) ทำให้ปลากินอาหารได้ดี เป็นที่นิยมอย่างมาก


 • อาหารผง

อาหารชนิดผงเหมาะสำหรับใช้อนุบาลลูกปลาเป็นหลัก มีลักษณะเป็นผงละเอียด กระจายตัวบนผิวน้ำ (เมื่ออาหารสัมผัสกับน้ำโดยตรง)


 • ลูกปลาจำพวกกินพืช เช่น ลูกปลาตะเพียนทอง ,ลูกปลาทอง และลูกปลาคาร์พ ควรให้อาหารผงแบบกระจายตัวที่ผิวน้ำ

 • ลูกปลาจำพวกกินเนื้อ เช่น ลูกปลาแขยงและลูกปลาดุก ควรนำอาหารผงมาผสมน้ำปั้นให้เป็นก้อนก่อน ให้พอดีกับปากของปลา


2. อาหารธรรมชาติ


อาหารที่มีชีวิต ปกติสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงอาหารธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันคนเรามีความต้องการค่อนข้างมากและสม่ำเสมอ อาหารธรรมชาติจัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าสารอาหารก็มาก และมีความสำคัญต่อธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วยอีก ถึงแม้ว่าอาหารสำเร็จรูปจะมามีบทบาทมากขึ้นและได้รับความนิยมค่อนข้างมากก็ตาม


ยังมีผู้เลี้ยงปลาสวยงามอีกเป็นจำนวนมาก ที่นิยมใช้อาหารสัตว์ที่มีชีวิตหรืออาหารที่ได้เกิดตามธรรมชาติ มาเป็นอาหารหลักไว้สำหรับการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่าปลาจะมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสีสันสดใสมากกว่าให้ปลาทานอาหารสำเร็จรูป


นอกจากนี้ทั้งหมด อาหารธรรมชาติบางชนิดสามารถส่งออกไปทำตลาดต่างประเทศได้ด้วย ทั้งเพื่อนำไปใช้เลี้ยงปลาสวยงามและเพื่อใช้ผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารสำเร็จรูปต่อไป นับว่าอาหารธรรมชาติยังมีความจำเป็นในธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นอย่างยิ่ง


 • ยูกลีนา

 • ไรแดง

 • ลูกน้ำ

 • หนอนแดง

 • อาร์ทีเมียนิสัยการกินอาหารของปลา

ปลาจะกินอาหารแตกต่างกันไปตามระดับความลึกของน้ำแบ่งออกเป็น

 1. ปลาที่กินอาหารบนผิวน้ำ

 2. ปลาที่กินอาหารกลางน้ำ

 3. ปลาที่กินอาหารตามพื้นท้องน้ำ (ใต้พื้นตู้ปลา & ใต้บ่อปลา)


การเลือกให้อาหารปลา

แบ่งปลาออกเป็น 3 ประเภท คือ ปลากินเนื้อ ปลากินเนื้อและพืช และปลากินพืช ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีความต้องการอาหารแตกต่างกันไป ดังนี้


 • ปลากินเนื้อ

ปลาที่ชอบกินอาหารจากเนื้อสัตว์ด้วยกันเอง ถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารอื่น มักจะหงอยซึม มีสุขภาพไม่ดีและบางตัวอาจตายได้ในที่สุด


 • ปลากินเนื้อและพืช

ปลาชนิดนี้สามารถกินได้ทั้งเนื้อสัตว์ด้วยกันเองและอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ รวมถึงอาหารจำพวกสำเร็จรูปที่มนุษย์ได้ทำขึ้นมา สิ่งที่ควรเสริมคือ ให้เสริมด้วยอาหารที่เป็นผักสดหรือไฟเบอร์ให้เยอะ ๆ ลงไปเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ส่งผลให้ปลามีสุขภาพดีและแข็งแรง


 • ปลากินพืช

ปลาจำพวกนี้สามารถเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปได้อย่างสบาย ๆ ยังรวมถึงอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ ปลาจำพวกนี้ก็ชอบเหมือนกัน โดยเฉพาะตะไคร่น้ำ สาหร่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปลาจำพวกนี้จะชอบแบบสุด ๆ อาหารสำเร็จรูปควรมีส่วนผสมของพืชเป็นส่วนใหญ่การให้อาหารควรให้วันละ 1-2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ควรฝึกให้ปลาว่ายมากินอาหารซ้ำที่เดิมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ปลาเคยชินและจำเวลาที่เรามาให้อาหารได้ โดยเฉพาะปลาที่กินอาหารช้าจะสามารถเรียนรู้ตำแหน่งอาหารที่กินได้โดยอัตโนมัติ


ผู้เลี้ยงจะต้องพึงระลึกเสมอว่าอาหารที่ให้เหล่านี้หากปลากินไม่หมดจะเหลือตกค้างภายในตู้ และส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ทำให้น้ำในตู้ไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของปลาโดยตรง สิ่งที่ควรทำคือ ไม่ควรให้อาหารมากจนเกินไปและเมื่อปลากินอาหารไม่หมดควรตักออกมาทิ้งข้างนอกตู้ในทันที

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.