• Admin

ตำแหน่งการจัดวางตู้ปลาตามหลักฮวงจุ้ย


ตำแหน่งของตู้ปลา บ่อปลา หรือสระน้ำ ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า "น้ำ" ในวิชาฮวงจุ้ยสามารถกระตุ้นพลังโชคลาภได้ ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้การเงินเสียหายได้ หากเราวางผิดตำแหน่ง ดังนั้นเราควรจัดวางให้ตู้ปลา อยู่ในทิศที่ถูกกับธาตุน้ำเป็นหลัก คือ "ทิศเหนือ = หันด้านหน้าเข้าทางทิศเหนือ" ซึ่งก็ต้องจะสัมพันธ์กับปีเกิด, อายุ, เพศ, ธาตุ, ราศี ของเจ้าบ้าน และทิศทางของบ้านประกอบไปด้วย


ประตูหน้าบ้านหันไปทางทิศ | ตำแหน่งวางตู้ปลาหันไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ (30 บวกลบ 5 องศา) |

ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตก


ตะวันออกเฉียงเหนือ (45-60 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออก หรือตะวันตกเฉียงใต้


ตะวันออก (75 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออก หรือตะวันตกเฉียงใต้


ตะวันออก (90-105 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตก


ตะวันออกเฉียงใต้ (120 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันตกเฉียงเหนือ หรือตะวันตก


ตะวันออกเฉียงใต้ (135-150 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงใต้


ใต้ (165 บวกลบ 5 องศา) | เหนือ หรือตะวันตกเฉียงใต้


ใต้ (180-195 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือใต้


ตะวันตกเฉียงใต้ (210 บวกลบ 5 องศา) | เหนือ หรือตะวันตกเฉียงใต้


ตะวันตกเฉียงใต้ (225-240 บวกลบ 5 องศา) | ใต้ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ


ตะวันตก (255 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงใต้


ตะวันตก (270-285 บวกลบ 5 องศา) | ตะวันตกเฉียงเหนือ หรือตะวันตก


ตะวันตกเฉียงเหนือ (300 บวกลบ 5 องศา) | ตรงกลาง หรือตะวันออกเฉียงใต้


ตะวันตกเฉียงเหนือ (315-330 บวกลบ 5 องศา) | ตรงกลาง หรือตะวันตกเฉียงเหนือ


การจัดวางตู้ปลาตามปีเกิด (ปีเกิดควรวางในตำแหน่งทิศ)

**หันด้านหน้าตู้ปลาเข้าทางทิศที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย**


ชวด = ทิศตะวันตก ฉลู = ทิศใต้ ขาล = ทิศตะวันออก เถาะ = ทิศเหนือ มะโรง = ทิศตะวันตก มะเส็ง = ทิศใต้ มะเมีย = ทิศตะวันออก มะแม = ทิศเหนือ วอก = ทิศตะวันตก ระกา = ทิศใต้ จอ = ทิศตะวันออก กุน = ทิศเหนือ


นอกจากนี้ ถ้าเป็นทิศที่มีประตูใหญ่อยู่ด้วยจะถือว่าเป็นมงคลมาก เพราะประตูใหญ่นั้นเป็นจุดที่กระตุ้นการไหลเวียนของโชคลาภ ให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสาย หรือถ้าที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงานตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดี สามารถแก้ได้ด้วยการนำน้ำพุมาตั้งไว้บริเวณนั้น เพื่อลดความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาให้กระจายเป็นพลังที่ดี ในน้ำพุสามารถใส่ปลาหางนกยูงได้ถึงชื่อปลาจะฟังไม่ไพเราะ แต่มีความหมายมากเพราะปลาหางนกยูงลูกดกแผ่พันธ์ุง่ายและเร็ว จึงมีความเชื่อที่ว่า "ธุรกิจจะงอกงามและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วดั่งปลาหางนกยูง"


@@@@@@@ FISHWAY @@@@@@@


แหล่งอ้างอิง 1 : PlapigaFishShop แหล่งอ้างอิง 2 : อ.ไลลา แหล่งอ้างอิง 3 : Pantip แหล่งอ้างอิง 4 : ppmainam แหล่งอ้างอิง 5 : Kapook แหล่งอ้างอิง 6 : Whitecrane Aquarium

ดู 0 ครั้ง

©2020 fishway Thailand Co., Ltd.